Phải dũng cảm điều chỉnh quy hoạch không phù hợp

Phải dũng cảm điều chỉnh quy hoạch không phù hợp“Phải dũng cảm điều chỉnh quy hoạch không phù hợp” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có ý kiến như vậy tại buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 16 của HĐND TPHCM khóa VIII về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TPHCM tại quận Phú Nhuận, chiều 2-5.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu quận Phú Nhuận thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý quy hoạch. Căn cứ thực tiễn phát triển của quận, các quy định về quy hoạch và lợi ích của người dân, quận rà soát quy hoạch định kỳ, qua đó điều chỉnh những quy hoạch không còn phù hợp. Để làm được điều này, cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch phải có chuyên môn, có tầm nhìn và phải dũng cảm. Quận cần tìm giải pháp hữu hiệu nhất để công bố thông tin về quy hoạch đến tất cả người dân; trong đó, chú trọng thông tin về quy hoạch đến MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn nắm chắc để phổ biến trong nhân dân.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Sở Tài chính khẳng định TP không thiếu kinh phí cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất. “Triển khai Nghị quyết 16 của HĐND TP, UBND TP đã ghi vốn 100 tỷ đồng cho công tác này, trường hợp kinh phí không đảm bảo, Sở Tài chính sẽ đề nghị bổ sung” - lãnh đạo Sở Tài chính cho biết.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trong tháng 5 này, UBND TP sẽ hoàn tất phê duyệt 2 đồ án còn lại. Trên cơ sở đó, quận Phú Nhuận tổ chức công bố tất cả quy hoạch đã được phê duyệt 1/2.000 đến người dân. Đối với các đồ án đã được phê duyệt quy hoạch 1/2.000 trước đó, quận đã niêm yết công khai trong nhân dân.

Theo SGGP