TPHCM: Ưu tiên vốn giải phóng mặt bằng cho dự án ODA

TPHCM: Ưu tiên vốn giải phóng mặt bằng cho dự án ODATin từ UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến các dự án ODA trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính ưu tiên, xem xét bố trí vốn kịp thời, đầy đủ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Với dự án Cải thiện môi trường nước TP giai đoạn 2 và tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP… không để tình trạng thiếu vốn, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ chung của toàn dự án bị chậm, mất uy tín và không đảm bảo cam kết giữa TP với các nhà tài trợ.

Về dự án tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP, UBND TP đã giao quận Tân Phú tập trung giải quyết dứt điểm 2 trường hợp còn lại (cơ sở Đại Nam và chùa Hạnh Nguyện) để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP thi công trước ngày 17-3-2013. TP cũng đã chỉ đạo Hội đồng thẩm định bồi thường TP ưu tiên, tập trung sớm giải quyết các kiến nghị của UBND quận 6 liên quan đến dự án này để quận 6 hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.

Chủ tịch UBND quận 6 phải triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng sau khi được Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố hướng dẫn các nội dung liên quan chính sách bồi thường và thực hiện thủ tục cưỡng chế hành chính theo đúng quy định. Nếu Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố tiếp tục để xảy ra những vướng mắc thuộc thẩm quyền của mình thì Chỉ tịch Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố sẽ chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp