PHẦN IV: QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN

I. TÍNH CHẤT VÀ QUY MÔ KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN

1. Tính chất:

Là khu nhà ở phục vụ các đối tượng ở trong khu vực và các khu lân cận.

2. Quy mô:

Khu vực quy họach xác định quy mô bao gồm:

- Khu ở bao gồm các nhà ở dạng liên kế phố kích thước 5 X 14 - 18 m và các lô nhà ở gỏc không vuông.

- Khu nhà ở xã hội gồm các khối nhà ở cao tầng và các công trình phục vụ khác.

- Khu thương mại gồm công trình mua bán thiết yếu phục vụ khu nhà ở và khu lân cận.

- Khu công viên cây xanh, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu giải trí nghĩ ngơi của người dân.

- Đất giao thông nội bộ và hành lang kỹ thuật phục vụ lưu thông, thoát hiểm

II. BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN:

Từ đường Thuận Giao - An Phú mở tuyến đường số 1 là tuyến đường trục chính vào quy hoạch, đường có hướng tuyến theo hướng Bẳc - Nam có chiều rộng lộ giới là 20,0m tới tuyến đường số 2 và từ tuyển đường sổ 2 tới cuối ranh đất chiều rộng ỉộ giới 15,0m.

Từ tuyến đường trục chính trên tổ chức mạng lưới giao thông theo dạng ô bàn cờ tạo sự lưu thông thông suốt toàn khu quy hoạch

Bố trí các khu ở theo hình thức ở lô phố với dạng nhà ở liền kề, tổ chức khu nhà ở xã hội có vị trí tại phía Nam khu quy hoạch .

Bố trí khu thương mại dịch vụ ở trung tâm khu đất, nằm giữa các tuyển đường số 1, số 4, số 5 và số 6. Đây là khu có công trình tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan

- Bố trí khu công viên cây xanh sau Khu thương mại dịch vụ tạo cảnh quan phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và thế dục.

- Bố trí khu xử ỉý nước thài tại phía Nam khu đất, thu gom xừ lý nước thải sinh hoạt của khu nhà ở.

IV. THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ ĐẠI NGÀN:

- Cote tầng lầu: +3,6 m tính từ sàn lầu đến sàn trên

- Cote tầng lầu: +3s6m tính từ sàn lầu tới mép trên của seno.

- Cote mái: + 0,85m tính từ mép trên cùa seno tới đỉnh mái.

+ Không có bộ phận ngầm nào của công trình vượt quá chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ban công :

- Các lô nhà đưa ban công được nhô ra 0,9 m so với chỉ giới xây dựng + Bậc thềm, vệt dẫn xe: không được nhô ra chỉ giới đường đỏ.

+ Đường ống đứng thóat nước mưa: không được nhô ra quá 0,2m so vởi chỉ giới xây dưng, đồng thời phải có ốp hộp gen chìm

+ Mật độ xây dựng : quy định tại bảng 1 (trang 17 )

2.2. Công trình thương mại dịch vụ :

+ Số tầng : 08 tầng + Tầng cao xây dụng:

- Cote nền: + 0,2m tính từ mặt vĩa hè hoàn thiện đến mặt nền tầng trệt.

- Cote tầng trệt: +5 m tính từ nền tầng trệt đến sàn lầu 1.

- Cote tầng lầu: +3,9 m tính từ sàn lầu đến sàn trên

- Cote tầng lầu: +3,9 m tính từ sàn lầu tới mép trên của seno.

+ Khoảng lùi xây dựng: 7,0 m tính từ chỉ giới đường đỏ đối với đường số 1, số 4 và 6.

+ Không có bộ phận ngầm nào của công trình vượt quá chỉ giới đường đỏ.

+ Bậc thềm, vệt dẫn xe: không được nhô ra chi giới đường đỏ.

+ Đường ống đứng thỏat nưởc mưa: không được nhô ra quá 0,2m so với chi giới xây dựng, đồng thời phải có ốp hộp gen chìm.

+ Mật độ xây dựng <- 80%

2.3. Khu nhà ở xã hội:

+ Tầng cao xây dựng: <= 3 tầng.

- Cote nền: +0, 5 m tính từ mặt sân hoàn thiện đến mặt nền tầng trệt.

- Cote tầng trệt: +3,8 tính từ nền tầng trệt đến sàn lầu 1.

- Cote tầng lầu: +3,6 m tính từ sàn lầu đến sàn trên

+ Không có bộ phận nào của công trình vượt quá chi giới đường đỏ (kể cả bộ phận ngầm dưới mặt đất cùa ngôi nhà).

+ Bậc thềm, vệt dẫn xe: không được nhô ra chi giới đường đỏ.

+ Đường ống đứng thóat nước mưa: không được nhô ra quá 0,2m so với chỉ giới xây dựng, đồng thời phải có ốp hộp gen chìm.

+ Mật độ xây dựng <= 70%

quảng cáo được thực hiện với kích thước 0,5 m X 3 m, cao độ gắn biển ( cao độ trên biển ) là 3,8 m và áp vào ban công tầng 1)

Màu sắc chủ đạo của công trình kỉến trúc trong khu quy hoạch : áp dụng hoàn thiện sơn nước màu sáng ( màu vàng trắng nhạt)

5. Hệ thốnq cây xanh

- Cây xanh đường phố: trên các tuyến đường trong khu quy hoạch đều trồng cây xanh, khoảng cách giữa các cây từ 8-10 m.

- Loại cây: là các loại cây xanh đảm bào các yêu cầu cho bóng mát, cách ly khu vực xung quanh, xanh quanh năm, không có gai, không gây thương hại khi nguời tiêp xúc. Ngoài ra, một số yêu cầu khác cũng quan trọng như màu sắc, có hoa, tán rộng.

- Cây xanh đường phố thiết kế trồng các loại cây có tuổi thọ cao và giá trị như sao, dầu ... , có đánh số chăm sóc và quản lý cây xanh.

- Các khu công viên phủ xanh đất bằng cỏ chỉ và cỏ lá gừng kết hợp hoa và dây leo.

- Bố trí các công viên nhỏ tạo cảnh quan kiến trúc.